Urbanisme

URBANISME

Urbanisme, planejament territorial i mobilitat, espais públics, ordenació municipal i obres públiques.

Un poble ordenat amb sentit estètic i funcional, i que generi sentiment de pertinença, amb una mobilitat més sostenible i més ben comunicat.

URBANISME: curt termini

 • Definirem com volem créixer com a poble els propers 20 anys.

 • Ordenarem la situació urbanística actual, crearem nous espais (aparcament, zones verdes,…), millorarem la mobilitat i accessibilitat a barris, edificis/instal·lacions…
 • Negociarem la creació d’un consorci amb pobles veïns per establir un servei de minibus o altre transport col·lectiu que millori l’oferta de transport a la zona.
 • Planificarem el creixement i manteniment del poble amb criteris sostenibles i estètics.

 • Regularitzarem les urbanitzacions al·legals i garantirem els serveis als habitatges existents.

 • Reduirem els terminis de tramitació per al desenvolupament de noves zones/barris.

 • Reordenarem l’espai de trobada central d’interacció social del municipi.

 • Generarem una zona més ampla, ordenada i amable amb els usuaris.

 • Millorarem la seguretat dels seus usuaris respecte la circulació de vehicles.

 • Ordenarem i optimitzarem les zones d’estacionament de vehicles.

 • Crearem noves zones d’aparcament.

 • Recuperarem els parcs i voreres per a les persones.

 • Definir el cromatisme dels edificis (materials, colors, textures) i les condicions de manteniment dels solars (tanques, tabics pluvials, neteges).

 • Ordenar els estils dels diferents barris afavorint el conjunt estètic i la sensació de neteja i ordre.

URBANISME: mitjà termini

 1. Executarem les obres d’urbanització d’interès general de la Zona de les Escoles.

 2. Millorarem l’accessibilitat a instal·lacions esportives, escoles i habitatges de la zona.

 3. Disposarem de voreres i vials en bon estat que facilitin el desplaçament dels usuaris.

 4. Facilitarem les condicions de pagament per a propietaris afectats amb càrregues urbanístiques.

Estudiarem la compra de la fàbrica Roca Umbert i projecte de sales polivalents, tallers i oficis, locals per a emprenedors, cinema, teatre, exposicions. (Projecte treballat i proposat per un grup de jubilats i professionals/tècnics).

ESPAIS PÚBLICS: curt termini

 • Reduirem el deteriorament d’espais, instal·lacions i vials públics.

 • Planificarem les actuacions de manteniment.

 • Optimitzarem i dimensionarem el pressupost anual de forma coherent.