Medi Ambient

MEDI AMBIENT

Medi natural, sostenibilitat, aigua, gestió de residus, energies renovables i eficiència energètica.

Un poble modèlic en reciclatge, eficiència energètica i la conservació del seu entorn natural.

MEDI NATURAL

  • Promourem acords de custòdia de natura entre propietaris i ciutadans o centres educatius, amb la finalitat de fer conreus o aprofitar la llenya.

  • Camp de treball/escola d’estiu.

  • Visibilitzarem la pagesia local.

  • Consum local de productes, acompanyament i suport, educació, poder viure del sector, joves agricultors, educació forestal.

Desenvoluparem un Pla de Prevenció d’Incendis i gestió forestal amb participació de totes les parts implicades: ciutadania, Voluntaris Forestals, ADF El Pinyó, Bombers, Cossos policials, propietaris i Ajuntament. Convocarem una jornada de treball oberta cada any.

Realitzarem un catàleg de punts d’interès natural, vegetació i fauna amb una campanya de sensibilització i coneixement de l’entorn adreçades, principalment, a centres educatius i turisme.

Ajudarem els grups de voluntariat organitzats per netejar entorn.

AIGUA #LAiguaÉsVida

Lluitarem per recuperar la gestió municipal de l’aigua per aconseguir una gestió pública, transparent i al servei de les persones i la vida. Publicarem el consum global del municipi, l’estat dels pous i dipòsits, la qualitat de l’aigua i la facturació.

ENERGIES

  • Generació fotovoltaica en equipaments públics.

  • Comunitat ciutadana de consum d’aquesta energia elèctrica.

  • Punt d’assessorament energètic: subvencions, compres col·lectives, etc. 

RESIDUS I SANEJAMENT

Trobareu més detalls d’aquesta proposta a l’apartat de Serveis Municipals.