Educació

EDUCACIÓ

Projecte educatiu, escola bressol, educació obligatòria i post-obligatòria, educació no reglada, formació.

Promocionarem i potenciarem la capacitat educativa de la comunitat: Escoles + Ajuntament + Teixit associatiu + Veïns/es .

 • Per què es fa? El Pla Local d’Educació es un instrument de planificació estratègica per generar i millorar les polítiques públiques educatives del municipi.
 • Què soluciona? La complexitat dels processos educatius actuals requereix noves aproximacions a les diverses educacions capaces de repensar tant els rols com les estratègies a seguir per a garantir un ple dret a l’educació al llarg de la vida i per a tothom.
 • Què es vol aconseguir?
  • Fer un diagnòstic de la realitat socioeducativa, que inclogui l’anàlisi de la situació educativa local, les visions de la comunitat educativa i de la ciutadania en general
  • Definir eixos, objectius prioritaris i línies d’acció socioeducativa, d’acord amb els temes clau detectats a la fase de diagnosi. 
  • Enfortir les xarxes de participació i treball en matèria de polítiques educatives.
 • Informació per l’accés i tramitació a beques i ajuts

 • Oferirem i/o informarem de cursos, xerrades i activitats, tant sota la nostra competència com la d’entitats/escoles de poblacions properes.