Salut i Benestar Social

SALUT I BENESTAR SOCIAL

Salut, igualtat, família, immigració, cooperació i benestar animal.

Un poble de tothom i per a tothom, que garanteixi i treballi pel benestar comú i la salut assegurant la igualtat d’oportunitats.

SALUT

Elaborarem un Pla local de Salut Pública per millorar la salut i el benestar dels ciutadans i reduir les desigualtats en salut al territori. Tenir una eina que reculli, ordeni, prioritzi i coordini les intervencions en salut pública més adequades a les necessitats i problemes de salut identificats en el nostre poble.

IMMIGRACIÓ I INCLUSIÓ

Projecte Mentoria orientat a millorar la qualitat de vida i facilitar el procés d’acollida a les persones nouvingudes al poble. És un projecte de voluntariat que proposa la figura del mentor per fer l’acollida, acompanyament i suport als nouvinguts. Els mentors es converteixen en un referent per a aquestes persones, per ajudar-los en les seves necessitats, a conèixer millor el poble, i així afavorir la seva integració cultural, social i lingüística

Manual d’acollida per a nouvinguts: “Acabes d’arribar a Sant Feliu?”: Servei de Primera Acollida com un conjunt d’accions i recursos que ajudaran a obtenir formació i informació que poden necessitar els ciutadans nouvinguts que acaben d’arribar al nostre municipi.

INTERCULTURALITAT I COOPERACIÓ

IGUALTAT DE GÈNERE

  • II Pla Comarcal d’Igualtat de gènere
  • Pla Intern d’Igualtat de Gènere

ACCIÓ SOCIAL

El Menjador en Comunitat és un servei municipal, on els jubilats i pensionistes empadronats a la vila, disposen d’un servei de menjador de dilluns a divendres.

Es contracta a una empresa de catering que subministri els menús diaris. Es poden fer dos tipus de menús, normal i adaptat a persones diabètiques. S’han de contractar 2-3 persones, per rebre els àpats, servir-los i recollir i netejar el local.

S’ha d’aprovar una quota única o be diferents quotes relacionades amb el nivell d’ingressos dels usuaris. 

Possibilitat de servir àpats envasats al buit per persones que no tenen possibilitat de desplaçament o manca de mobilitat. Ho distribueix un dia fixat, la mateixa empresa de catering. 

Treballarem les propostes de la Taula d’entitats del tercer Sector Social de Catalunya: “El repte de la reconstrucció social”: accés a serveis i drets bàsics i lluita contra la pobresa i l’exclusió, polítiques d’inclusió i no discriminació, habitatge i pobresa energètica, inserció laboral i contractació i voluntariat i teixit social. 

BENESTAR ANIMAL