Serveis Municipals2019

SERVEIS MUNICIPALS I SEGURETAT

Serveis, Seguretat i Protecció Civil.

Un poble segur, cívic i que garanteixi la convivència entre les persones, amb uns serveis públics dignes i eficients.

Propostes

Ampliarem els recursos materials i formatius per al grup de Voluntaris Forestals i redactarem un protocol d’actuació conjunt amb l’ADF.

Incorporarem vehicles elèctrics a la flota de vehicles de recollida de residus i brigada municipal.

Actualitzarem els Plans d’Autoprotecció Municipal en un document únic de Protecció Civil, per afrontar situacions d’incendi forestal, ventades, nevades, temperatures extremes i riscos derivats del transport de matèries perilloses.

Consolidarem el cos de Policia Local convocant les places que pertoquen al municipi seguint els criteris formatius de l’Escola de Policia.

Crearem canals d’informació ràpida i fiable per situacions d’emergència i seguretat, a través de l’app pròpia, xarxes i altres serveis de missatgeria.