Participació2019

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Participació i atenció ciutadana,  transparència, hisenda,  govern obert, administració electrònica.

Un poble on el ciutadà tingui les eines per a governar-se a si mateix: informació, transparència, participació i sobirania.

Propostes

Farem pressupostos participatius amb partides per la Festa Major, pels joves, per les entitats i pels barris.

Renovarem íntegrament el portal de transparència de l’Ajuntament amb accés a tota la informació i dades obertes (OpenData).

El Regidor14 actuarà com a portaveu extern als plens municipals en representació dels consells i taules de participació.

Crearem consells i taules de participació temàtiques (com el d’esports i joventut) i per barris, i potenciarem els espais de participació existents, com el consell d’infants.

Farem consultes i/o referèndums per temes d’interès municipal i crearem el procediment de Petició Popular de Consulta Vinculant.

Desplegarem un govern digital i una administració electrònica, oferint assessorament i formació a la ciutadania.

Millorarem l’eficiència de l’administració local amb un sistema d’indicadors per assolir els objectius del programa.

Definirem de forma clara l’àmbit de responsabilitat i d’actuació de cadascun dels regidors.

Crearem continguts més entenedors (format infografia) explicant temes d’interès de la gestió municipal i pressupostos. Exemple: “El Ple en 2 minuts”.