Medi Ambient2019

MEDI AMBIENT

Medi natural, sostenibilitat, aigua, gestió de residus, energies renovables i eficiència energètica.

Un poble modèlic en reciclatge, eficiència energètica i la conservació del seu entorn natural.

Propostes

MEDI NATURAL

Ens adherirem a l’Associació de Propietaris Forestals de la Vall del Tenes per optar a subvencions per la prevenció d’incendis forestals.

Farem un camí de passejada fins a Solanes vorejant la carretera de Gallifa.

Ens adherirem a la Xarxa de Conservació de la Natura assignant un 0,5 % de l’IBI a projectes de conservació de la natura.

Promocionarem acords de custòdia de natura entre propietaris i ciutadans o centres educatius, amb la finalitat de fer conreus o aprofitar la llenya.

Farem una campanya de sensibilització i coneixement de l’entorn adreçades, principalment, a centres educatius i turistes.

ENERGIES RENOVABLES I AIGUA

Realitzarem una auditoria energètica per avaluar i millorar l’eficiència energètica i consum d’aigua dels equipaments municipals.

Engegarem un punt d’assessorament energètic d’autoconsum que també gestioni compres col·lectives.

Publicarem el contracte de privatització de l’aigua i informarem regularment el seu estat i qualitat. Lluitarem per remunicipalitzar la gestió de l’aigua.

Redactarem una ordenança per fer un ús sostenible de l’aigua (aprofitament aigües grises, pluvials i piscines)

RESIDUS

El servei de recollida porta a porta ens costa molt més que quan recollíem en contenidors, i estem reciclant igual de poc. Som dels municipis que fan porta a porta que recicla menys de Catalunya.

El motiu pel qual es va remunicipalitzar el servei va ser únicament l’econòmic, però no hem abaratit costos i cada dia reciclem menys. No reciclar té un cost econòmic cada cop més elevat, com és lògic.

Activarem una campanya de conscienciació per tal de revertir la tendència negativa dels darrers 5 anys. Volem augmentar el % de reciclatge i reduir al mínim la generació total de residus. El criteri per prendre decisions serà un criteri de sostenibilitat, no només econòmic.

Si reciclem més, pagarem menys.

La Fundació Residu Zero treballa per canviar el model de producció i consum cap al Residu Zero, impulsant accions i polítiques transformadores de prevenció de residus treballant en xarxa amb tots els agents socials i econòmics.

Visiteu la seva web: http://rezero.cat

Incorporarem vehicles elèctrics a la flota de vehicles de recollida de residus i brigada municipal.