Infància i Joventut2019

JOVENTUT I INFÀNCIA

Infància, adolescència i joventut.

Un poble amb oportunitats reals per als joves i adolescents i que cobreixi les necessitats dels més petits.

Propostes

Redefinirem el projecte de Casal de Joves per convertir-lo en un espai de referència i sigui el Punt d’Informació Juvenil (PIJ).

Posarem en marxa una sala d’estudi amb horari ampliat tenint en compte les èpoques d’exàmens i treballs.

Negociarem un servei de transport nocturn que connecti amb Caldes.

Ampliarem l’oferta d’activitats infantils i juvenils, sobretot durant els períodes de vacances.