Esport2019

ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA

Esport i activitat física, esport femení, esport escolar, gestió esportiva i instal·lacions.

Un poble que aposta per l’esport en valors, amb unes instal·lacions dignes i accessibles, on es doni protagonisme a l’esport femení i coordinat per un tècnic d’esports.

Propostes

Prioritzarem l’educació en valors a l’esport mitjançant la formació a famílies, tècnics, directius i esportistes.

Potenciarem l’esport femení des d’escoles, clubs i famílies.

Crearem una Escola Esportiva Municipal per generar l’hàbit en la pràctica esportiva.

Farem un pla de manteniment d’instal·lacions esportives que inclogui la millora dels accessos.

Elaborarem un pla d’equipaments esportius coherent i amb visió de futur.

Adequarem el Camí Ral de Sant Feliu a Sant Quirze com a zona d’entrenament.

Desenvoluparem una app mòbil per compartir i fer difusió de les diferents opcions esportives existents.

Vincularem la regidoria, les entitats esportives, la CNAE (Comissió de Noves Activitats Esportives) i el tècnic d’esports en un òrgan.

Crearem un registre de la pràctica esportiva per recollir dades estadístiques del nostre municipi.