Espais públics i equipaments2019

ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS

Espais públics i  equipaments. 

Un poble que convidi a gaudir dels seus espais públics. Obert a transformar i reinventar els seus edificis segons les necessitats dels vilatans. I faci dels seus parcs i jardins, espais dinàmics, vius i funcionals.

Documents

Propostes

Proposarem usos per l’Antiga Farmàcia (habitatge jove, usos administratius, hotel d’entitats,…) i ho sotmetrem a un procés participatiu obert amb uns terminis clars i acotats.

Endreçarem els espais públics cobrint les necessitats de tots els ciutadans i entitats.

Garantirem l’accés a peu i per a persones amb mobilitat reduïda a l’entorn del Casal de la Gent Gran i a la resta d’equipaments municipals.

Oferirem plans d’ocupació i formació per rehabilitar equipaments públics com l’antic Ajuntament, l’antiga Farmàcia i les antigues casernes.

Elaborarem un pla d’usos per a les entitats usuàries del Centre Cívic i el Centre Social Maria Roca-Umbert (Can Buixó).

Plantejarem les opcions de permuta o venta dels espais municipals en desús, per tal d’aprofitar béns públics.