Educació2019

EDUCACIÓ

Escola Bressol, Educació obligatòria i post-obligatòria, educació no reglada, formació.

Un poble amb una educació 360°, entesa com un procés permanent d’aprenentatge al llarg de la vida, establint les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per portar-ho a terme.

Documents