Cultura2019

CULTURA

Cultura,  associacionisme, art, cultura popular, tradicions i festes.

Un poble dinàmic i participatiu, amb una xarxa associativa i d’entitats cohesionada, on les arts també siguin protagonistes.

Propostes

Obrirem viver d’arts, un espai multidisplinar d’arts per treballar i oferir formació.

Recuperarem el butlletí municipal amb informació, notícies d’interès i on donarem veu a tots els grups polítics.

Engegarem campanyes recurrents de conscienciació sobre alcohol, drogues, sexe i igualtat; per reduir les conductes incíviques, sexistes i que comprometin la convivència.

Reforçarem la comunicació ajuntament-ciutadà mitjançant una app per a mòbils dinàmica, amb agenda per temes, concursos, promocions,…

Revitalitzarem les festes tradicionals adaptant-les i obrint-les a la col·laboració entre entitats.