Benestar social2019

BENESTAR SOCIAL I SALUT

Igualtat, família, gent gran, immigració, cultura, salut, cooperació i animals domèstics.

Un poble de tothom i per a tothom, que garanteixi i treballi pel benestar comú i la salut assegurant la igualtat d’oportunitats.

Propostes

IGUALTAT I IMMIGRACIÓ

Crearem un Punt Lila permanent en coordinació amb Policia Local, Atenció Ciutadana i Serveis Socials, com a punt de partida d’un Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CiRD).

Incentivarem projectes ciutadans i associatius d’igualtat de gènere: xarxa de dones, memòria històrica feminista,…

Personalitzarem els mòduls d’acollida per a persones nouvingudes en funció de les seves necessitats, propostes i demandes.

SALUT

Elaborarem un Pla de Salut Municipal i programarem taules de salut periòdiques per copsar les necessitats de la població.

Impulsarem que els establiment de Sant Feliu de Codines s’adhereixin al programa AMED (establiments promotors d’alimentació mediterrània) i a la campanya “Aquí sí: Fruita i Salut” així com accions per reduir el consum de tabac, alcohol i drogues. 

HABITATGE

Incentivarem l’accés als habitatges buits amb projectes de rehabilitació, lloguers tous i habitatge social.

Obrirem l’Oficina de l’Habitatge, amb un responsable polític, que s’encarregui de la creació d’un registre d’immobles buits.

Definirem un pla intern d’habitatge per crear vivendes per a joves, fomentar una millor qualitat d’habitatge de lloguer tot reduint el parc d’habitatges buits.

ANIMALS DOMÈSTICS

Millorarem la gestió i l’atenció dels animals domèstics creant una xarxa entre l’Associació en Defensa dels Animals, els Centres Veterinaris i Ajuntament, i fent un conveni amb la Protectora de Caldes.