L’AIGUAÉSVIDA

La campanya L’AiguaÉsVida de Primàries Codines té un doble objectiu. En primer lloc, la situació de sequera extrema i emergència climàtica actual ens obliga a prendre consciència sobre la importància de l’aigua i la necessitat imperant de revisar el model de consum actual. Per tal de poder-ho fer, també volem posar el focus en la necessitat de recuperar la gestió de l’aigua, que el govern municipal del 2011 es va vendre a una empresa privada. Volem una gestió pública, transparent i al servei de les persones i la vida.

Hem aprofitat les fonts de Sant Feliu de Codines per visibilitzar la campanya L’AiguaÉsVida #NiUnaGota. Us convidem a fer-vos-la vostra i ajudar-nos a difondre-la.

#NiUnaGota
malbaratada

Volem ser un poble exemplar en l’estalvi d’aigua. Fem una crida a la conscienciació i a la reducció del consum d’aigua.

#NiUnaGota
perduda per fuites

Volem solucionar les fuites d’aigua de la xarxa per no llençar tants litres cada dia. Hem de donar exemple.

#NiUnaGota
en mans d’interessos privats

Volem recuperar la gestió pública de l’aigua, que l’any 2011 el govern municipal va decidir vendre’s a l’empresa CASSA per un període de 50 anys (fins el 2061).

#NiUnaGota
contaminada i perjudicial
per a la salut

Volem renovar i substituir totes les instal·lacions de fibrociment i plom per tal de garantir una aigua de qualitat.

#NiUnaGota
sense transparència

Volem que sigui públic el contracte de l’aigua. També volem que estigui publicat el consum global del municipi, l’estat dels pous i dipòsits, la qualitat de l’aigua i la facturació i pressupost. 

#NiUnaGota
no reutilitzada

Volem ser un municipi pioner en l’aprofitament i reutilització d’aigües pluvials i grises per a usos de regadiu, reg domèstic, neteja, etc… Cal fomentar aquestes pràctiques des de l’Ajuntament.