Urbanisme

URBANISME

Urbanisme, planejament territorial i mobilitat, ordenació municipal i obres públiques.

Un poble ordenat amb sentit estètic i funcional, i que generi sentiment de pertinença, amb una mobilitat més sostenible i més ben comunicat.

Propostes

Iniciarem un procés participatiu per definir el Pla General d’Ordenació Municipal (POUM) que defineixi el casc urbà, els usos de cada zona i els criteris d’edificabilitat per millorar l’estètica del poble.

No farem totes les obres de manteniment viari durant l’últim any abans de les eleccions.

Lluitarem per una variant integrada al paisatge i amb les mesures necessàries per a reduir l’impacte visual i acústic.

Definirem un pla intern d’habitatge per crear vivendes per a joves, fomentar una millor qualitat d’habitatge de lloguer tot reduint el parc d’habitatges buits.